ard decor ard decor

Рекламация

1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 7 дни от получаване на стоката.
2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.
4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.
5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- констатирани липси на части от стоката;

- повреда на стоката при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач чрез „АРД ЕООД” на посоченият имейл décor@arddecor.com , като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двуседмичен срок.
7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер или цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана,).

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

- Запазена оригинална опаковка и етикет.

9. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка с която Потребителят е получил поръчката.

10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма  „Еконт“.

В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „ЕКОНТ“ АД, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон +359 899 142 750 за уточняване на подробностите по връщането на стоката